دوره‌ها

ساخت هواپیمای موتور کشی قابل پرواز


سه جلسه تعداد جلسات
فوم، سِت موتور، بدنه، شابلون، چسب متریال برای هر نفر
جلسه اول/ تئوری - جلسه دوم/ شناخت متریال - جلسه سوم/ ساخت و پرواز طرح درس
80 هزار تومان
(هزینه خریداری متریال توسط مؤسسه پرِ پرواز، در شهریه محاسبه شده است.)
شهریه برای هر نفر
پانزده نفر حداکثر ظرفیت

ساخت گلایدر دست پرتاب قابل پرواز


شش جلسه تعداد جلسات
فوم، چوب، چسب، کاور، وزنه، شابلون متریال برای هر نفر
جلسه اول/ تئوری - جلسه دوم/ شناخت متریال و نقشه - جلسه سوم تا ششم/ ساخت و پرواز طرح درس
170 هزار تومان
(هزینه خریداری متریال توسط مؤسسه پرِ پرواز، در شهریه محاسبه شده است.)
شهریه برای هر نفر
پانزده نفر حداکثر ظرفیت

ساخت هواپیمای رادیوکنترل فومی قابل پرواز


8 جلسه (هرجلسه 4 ساعت، مجموعا 32 ساعت) تعداد جلسات
فوم، چوب، چسب، کاور، شابلون، 4 عدد سروُ موتور (160هزارتومان سروُ به ازای هر سروُ 40 هزارتومان + 70هزارتومان هزینه متریال خام و برش لیزری بدنه) متریال برای هر نفر
جلسه اول و دوم/ تئوری پرواز - جلسه سوم تا هفتم/ برش، ساخت و مونتاژ - جلسه هشتم/آشنایی با پرواز و شبیه‌ساز پرواز طرح درس
550 هزارتومان
(هزینه خریداری سروُ و بدنه توسط مؤسسه پرِ پرواز، در شهریه محاسبه شده است.)
شهریه برای هر نفر
5 نفر حداکثر ظرفیت

ساخت هواپیمای رادیوکنترل چوبی قابل پرواز


دوازده جلسه تعداد جلسات
چوب برش خورده قطعات، چسب چوب، چسب قطره‌ای، چوب بالسا 2/5، 6 و 1/5 میلیمتر، برچسب، یک ست ارابه فرود
(قیمت خرید از مؤسسه800 هزارتومان)
متریال برای هر نفر
جلسه اول و دوم/ شناخت متریال و نقشه‌خوانی - جلسه سوم/ آشنایی با نحوه مونتاژ - جلسه چهارم/ ساخت دُم - جلسه پنجم تا هفتم/ ساخت بال - جلسه هشتم تا دهم/ ساخت بدنه - جلسه یازدهم/ کاور رنگ - جلسه دوازدهم/ مونتاژ طرح درس
550 هزارتومان
(هزینه خرید متریال به عهده هنرجو می‌باشد.)
شهریه برای هر نفر
پنج نفر حداکثر ظرفیت

آموزش خلبانی هواپیمای رادیوکنترل


8 جلسه (8 هفته) + جلسات فوق‌العاده تعداد جلسات
هواپیمای شخصی اعم از فومی یا چوبی
(اجاره هواپیمای مؤسسه امکان‌پذیر است.)
متریال برای هر نفر
جلسه اول/ تئوری پرواز همراه با آشنایی با موتور و رادیو - جلسه دوم تا هشتم/ پرواز با هواپیما و مانورهای مقدماتی به همراه آشنایی همزمان با استارت موتور، تنظیم موتور، انواع ملخ و تعمیرات و نگهداری مقدماتی طرح درس
برای هواپیما فومی:
600 هزارتومان (خرید لوازم با هنرجو)
800 هزارتومان (استفاده از هواپیما و امکانات پرِ پرواز)

برای هواپیما سوختی:
1 میلیون و 200هزارتومان (خرید لوازم با هنرجو)
1 میلیون و 600 هزارتومان (استفاده از هواپیما و امکانات پرِ پرواز)

.: هزینه‌ها با توجه به قیمت بالای سوخت تعیین شده است :.
شهریه برای هر نفر
5 نفر حداکثر ظرفیت