فوتوبا

آگوست 26, 2019

سری مقالات تشریحی پرنده های مدل – بخش نهم

روغن های سنیتیکی دسته از مواد روان ساز بوده که دارای ترکیب شیمیایی ساخته شده به دست بشر می باشند. این روغن ها اکثرا بوسیله فرآینده […]
آگوست 21, 2019

سری مقالات تشریحی پرنده های مدل – بخش هشتم

پیشرانش گازیگاز تحت فشار ذخیره شده، مانند دی اکسید کربن، می تواند به عنوان قوای پیشران جهت پرنده های مدل کوچک، مورد استفاده قرار گیرد، نحوه […]
آگوست 18, 2019

سری مقالات تشریحی پرنده های مدل – بخش هفتم

به عنوان یک پرنده بال ثابت دارای پیشران، بوسیله حرکت پرنده درون هوا و ایجاد این نیروی لیفت به کمک بال های آن، پرنده می تواند […]
آگوست 14, 2019

سری مقالات تشریحی پرنده های مدل – بخش ششم

گلایدرهاگلایدرها معمولا دارای قوای پیشران مستقل نیستند، اگر هم مجهز به این مورد باشند، جهت برخاست از آن بهره برده و در زمانی که به ارتفاع […]