پرواز

آگوست 18, 2019

سری مقالات تشریحی پرنده های مدل – بخش هفتم

به عنوان یک پرنده بال ثابت دارای پیشران، بوسیله حرکت پرنده درون هوا و ایجاد این نیروی لیفت به کمک بال های آن، پرنده می تواند […]
آگوست 14, 2019

سری مقالات تشریحی پرنده های مدل – بخش ششم

گلایدرهاگلایدرها معمولا دارای قوای پیشران مستقل نیستند، اگر هم مجهز به این مورد باشند، جهت برخاست از آن بهره برده و در زمانی که به ارتفاع […]
آگوست 8, 2019

سری مقالات تشریحی پرنده های مدل – بخش چهارم

ساختساخت یک پرنده مدل دینامیکی یا همان دارای قابلیت پرواز، مبحثی کاملا متفاوت با مدلهای مقیاسی استاتیکی می باشد، چه از منظر وزن و چه از […]